بازگرداندن ۱۹ قطعه پرنده به دامان طبیعت

۱۹ قطعه پرنده که به دست شکارچیان اسیر شده بودند به دامان طبعیت بازگردانده شد .
باشگاه خبرنگاران جوان 
لینک خبر

قاصدک 24
َپوشش زنده قزوین پرس
َشهروند خبرنگار
کانال تلگرام قزوین gdk;
حسین رحمانی
قاصدک24
چاپخانه آنلاین، سرویس آنلاین چاپ کتاب